درس زیاد می خواندمcafe-webniaz.ir
و هر جایی که برایم مهم بود
با یک مداد
زیرش خط می کشیدم cafe-webniaz.ir 
"قانون اول نیوتن"
همیشه یکی از سوال های امتحانی بود
قانون جاذبه هم ،

گفتم جاذبهcafe-webniaz.ir
یاد چشم های مادرم افتادم
یاد چشم های بی بی
یاد چشم های تو

و چشم  cafe-webniaz.ir 
عضو مهمی ست
اگر نه زن ها
اینقدر با دقت،
رو به آینه
زیرش با مداد خط نمی کشیدند cafe-webniaz.ir

منبع: دست نوشته های مغزی

منبع : زمزمه های بی همتا |چشم عضو مهمی است
برچسب ها :